Descarrega el resum de la taula rodona
Model de ciutat i relació amb el comerç local

Model de ciutat i relació amb el comerç local

La pressió en el mercat comercial immobiliari, la repetició de l’oferta comercial, l’homogeneïtzació i pèrdua d’identitat i caràcter “local” del comerç, la descentralització del comerç a les perifèries, l’elevada presència de locals comercials buits o desertització comercial, l’increment del comerç electrònic i la presència de grans formats comercials, són dinàmiques presents a moltes ciutats del món que fan incert el futur del model de comerç de proximitat.

Iniciarem les Jornades amb una taula on debatrem el model de ciutat de Barcelona en relació amb el comerç local.

La taula “Model de ciutat i models de relació amb el comerç local” pretén exposar i contraposar les polítiques tan públiques, privades com publico-privades que s’estan portant a terme als municipis per tal d’afavorir el comerç de proximitat, explicades pels seus propis impulsors.

L’Alcaldessa de Barcelona ens desglossarà l’èxit del model a Barcelona i ens resumirà les claus del futur d’aquest model d’èxit en evolució.

taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta