La botiga perfecta

Superant el concepte que la botiga perfecta és la que més vendes efectua, hem evolucionat cap a una nova concepció del terme on la botiga perfecta és aquella que el consumidor reconeix, recorda, prefereix i en parla.

Acabarem les jornades parlant de com han de ser aquestes botigues de demà. Una taula on abordarem les tres perspectives, l’administració, la teòrica i la realitat que veuen els professionals. On el centre serà el consumidor i les noves formes de comprar.

La taula vol ser un punt de debat sobre els punts essencials que ha de seguir una botiga i com es desenvolupa de cara al consumidor.

taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta