Descarrega el resum de la taula rodona
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?

Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?

A Espanya aquesta pregunta va començar a cobrar importància arran del conflicte socioeconòmic que es va produir entre el comerç tradicional i el comerç periurbà (o de grans superfícies) i que va obligar al poder públic a buscar solucions. Avui, a totes les administracions municipals hi ha un debat obert sobre la importància a l’hora de mantenir aquest equilibri.

Hi ha molts punts de debat a l’hora de parlar de l’impacte del comerç urbà en la planificació de les ciutats. Sigui com sigui, voldríem centrar el debat en la gentrificació dels barris històrics i tradicionals i el seu efecte col·lateral d’”expulsió” de l’anomenat “comerç tradicional”; en la pregunta si el comerç seguirà sent un agent social urbà proactiu en la creació de ciutat; i la conseqüència té per a la ciutat l’economia del “low cost” i com impacta al comerç.

Una taula pluridisciplinar i internacional que ens permetrà confrontar la visió de les ciutats dels nord d’Europa amb la visió llatina. Tot plegat per obrir un debat si el comerç seguirà jugant aquest rol clau en la societat o s’anirà diluint.

taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta