Descarrega el resum de la taula rodona
Comerç, cultura i turisme

Comerç, cultura i turisme

La cultura i el turisme són sectors que incideixen en el comerç de les ciutats. L’increment del turisme en molts municipis provoca canvis estructurals que afecten i poden desestabilitzar a molts sectors, i el comerç no n’està exclòs.

La gentrificació, l’augment de preus dels productes i serveis que ofereix el comerç, la pressió i l’aglomeració de visitants que pateixen les zones més turístiques i comercials, els canvis en la transformació del paisatge comercial i
la manca de visió estratègica de ciutat, són alguns dels efectes que l’augment del turisme provoca al comerç de les ciutats.

En aquesta taula debatrem com certs municipis que es plantegen actuacions per a generar oportunitats entre la cultura, el turisme i el comerç. En aquest context, el desenvolupament de propostes de valor altament diferencials a nivell turístic i cultural, que tinguin la possibilitat d’incloure el comerç, és una idea que algunes ciutats consideren necessària de desenvolupar.

La taula “Comerç, cultura i turisme” esdevindrà l’espai de debat entre totes aquelles dinàmiques existents i/o mesures implementades o plantejades als municipis de vinculació entre aquests sectors clau.

Un tema complex que abordarem des de el model teòric a la pràctica. Parlarem de Place Management o el model per gestionar els centres de les ciutats, de l’experiència de ciutats italianes i del model, en evolució, de Barcelona.

taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta