Oriol Cesena

Director de FOCALIZZA i professor universitari

Oriol Cesena és director de la consultora FOCALIZZA, empresa dedicada a l’assessorament en comerç, tasca que compagina amb la docència a diferents universitats catalanes. És el director acadèmic del postgrau universitari “Dinamització d’Espais Comercials Urbans” a la Universitat de Girona, i autor de diversos llibres i manuals sobre comerç i mercats, entre els quals en destaca el “Manual de comerç urbà. Reptes de la dinamització comercial”, editat per l’Associació Catalana de Municipis.

Ha treballat per nombroses institucions entre les que destaquen el mateix Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Govern Català i el Govern Balear, així com a diferents parròquies a Andorra.

Models comercials en les ciutats del futur
Dilluns 12 de novembre de 2018
Tarda - 14.00h a 15.30h
taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta