Mikael Colville-Andersen

Assessor de ciutats i empreses sobre urbanisme

Mikael Colville-Andersen assessora a ciutats i empreses sobre urbanisme, i més específicament sobre com assentar la bicicleta en la trama urbana. Aquesta trajectòria l’ha portat a que el considerin una de les veus mundials més importants en urbanisme. És conegut per la seva filosofia pionera sobre com millorar l’habitabilitat de les ciutats i redissenyar les interseccions per a bicicletes. Mikael presenta i dirigeix un programa de televisió anomenat Life-sized city en el qual explora diverses ciutats del món i a través dels seus relats locals n’assenyala el seu corresponent enfoc urbanístic. Les seves xerrades han inspirat milers de persones dels cinc continents.

Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Dilluns 12 de novembre de 2018
Tarda - 15.30h a 17.00h
taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta