Isaac Albert

Diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona

Diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona. Mediador y consultor financer del Departament d’Economia i Organització Empresarial de la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció financera de l’Institut Superior d’Economia Aplicada de Barcelona.

Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Dilluns 12 de novembre de 2018
Tarda - 15.30h a 17.00h
taules rodones amb experts Europeus
Model de ciutat i relació amb el comerç local
Comerç, cultura i turisme
Models comercials en les ciutats del futur
Impacte del comerç en el paisatge urbà, quin paper pot i ha de jugar el comerç?
Tecnologia i comerç
La botiga perfecta